Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi tänaseid ja varasemaid omavalitsusjuhte!

Saabumine kolmapäeval, 28. veebruaril kell 10.00-10:30 Rae Keeglis (Aruheina tee 8, Peetri alevik, Rae vald)

Vaata juhendit → JUHEND PDF

Spordialad:

 1. Keegel
 2. Sõudmine
 3. Takistusrada
 4. Võrkpalli täpsusvisked
 5. Saalihoki täpsusvisked
 6. Lauatennis
 7. Suusatamine
 8. Noolevise
 9. Sulgpall
 10. Mälumäng

Registreeruda palume hiljemalt 19.veebruariks 2024 
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist Kiili vallavalitsuse poolt.

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista või kirjuta
Aimur Liiva, Kiili vallavanem – tel: 5560 8303, e-mail: aimur.liiva@kiilivald.ee 

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 28.-29. veebruaril 2024. aastal Kiili vallas, Harjumaal.
Saabumine kolmapäeval, 28. veebruaril kell 10.00-10.30 Rae Keegel, Aruheina tee 8, Peetri alevik, Rae vald. Koduleht: https://rae.keegel.ee/

Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi tänaseid ja varasemaid omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.
Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
– mehed
– mehed eksjuhid
– naised
– naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Ajakava (orienteeruv)

Kolmapäev, 28.veebruar
10:00-10:30             – saabumine Rae Keeglisse, tervitussõnad, kohvi&snäkk
10:30-11:45 1 ala   – Keegel (Rae Keegel) – liigume Kiili Gümnaasiumi Spordihalli
12:30-13:45 2 ala   – Sõudmine (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
12:30-13:45 3 ala   – Takistusrada (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
13:45-14:30             – lõuna Kiili Gümnaasiumi sööklas
14:30-15:15 4 ala   – Võrkpalli täpsusvisked (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
14:30-15:15 5 ala   – Saalihoki täpsusvisked (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
15:15-16:45 6 ala   – Lauatennis (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
                                  – liigume Vaela Terviserajale
17:00-18:00 7 ala   – Suusatamine (Vaela terviserada)
                                  – liigume hotell-restorani „Üksik Rüütel“ (Õlleköögi tee 10, Kurna)
18:00-20:00             – saun (Üksik Rüütel)
20:00-21:00             – õhtusöök ja pidu (Üksik Rüütel)
21:00-22:00 8 ala   – Noolevise (Üksik Rüütel)

Neljapäev, 29.veebruar
08:00-09:00             – hommikusöök (Üksik Rüütel)
                                  – liigume Kiili Gümnaasiumi Spordihalli
09:30-10:30 9 ala   – Sulgpall (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
11:00-12:00 10 ala – Mälumäng (Kiili Gümnaasiumi söökla)
12:00-12:30             – lõuna Kiili Gümnaasiumis
12:30-12:45             – lõpetamine ja autasustamine (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)

Info spordialade kohta                       
                                  

 1. Keegel. Võistlus toimub Rae Keeglis. Iga mängija mängib omal rajal läbi terve mängu ja paremusjärjestus selgitatakse vastavalt maha kukkunud kurikate arvule.
 2. Sõudmine. Võistlus toimub  Spordihallis. Läbitakse aja peale 500m sõudeergomeeril.
 3. Takistusrada. Võistlus toimub Spordihallis, kuhu on maha märgitud takistusrada, mida läbitakse aja peale.
 4. Võrkpalli täpsusservid. Võistlus toimub Spordihallis. Iga osaleja servib joone tagant üle võrgu nelja erinevasse ruutu järjekorra järgi 1-2-3-4. Iga õigesse ruutu servitud pall annab 2 punkti, valesse ruutu servitud pall annab 0 punkti. Mehed servivad 9m pealt ja naised 6m pealt.
 5. Saalihoki täpsusvisked. Võistlus toimub Spordihallis. Iga võistleja peab saalihokikepiga viskama palli väravasse, millel on aukudega võrk ees. Iga auk annab erineva punkti.
 6. Lauatennis. Võistlus toimub Spordihallis. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist. Mehed mängivad meestega ja naised naistega.
 7. Suusatamine. Võistlus toimub Vaela suusarajal. Sõidetakse aja peale ~500m ringil mehed 3 ja naised 2 ringi.
 8. Noolevise. Võistlus toimub majutuses Üksik Rüütel. Klassikaline noolevise, igal võistlejal on 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.
 9. Sulgpall. – Võistlus toimub Spordihallis. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist. Mehed mängivad meestega ja naised naistega.
 10. Mälumäng. Võistlus toimub Kiili Gümnaasiumis. Mälumängus on küsimusi spordist kui ka variast.
  Raskusaste on keskmine ja haare on Eesti & muu maailm. Parim on suurima punktisumma kogunud võistleja.

VI        Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid.
Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

 

VII    Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.