KIILI GÜMNAASIUMI SPORDIHALLI KASUTAMISE KORD

Käesolevaga sätestatakse sisekorraeeskirjad Kooli 2, Kiili alev, Kiili vald 75401
Harjumaa asuvale Kiili Gümnaasiumi Spordihallile, mis lisaks sisehallile hõlmab ka
riietusruume, tualette, pesuruume, saunasid, jõusaali, eriotstarbelisi ruume ja
koridori mis neid ühendab.

Üldine:
✔ Külastaja käitub Spordihallis viisakalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda;
✔ Välisjalatsid jäetakse Gümnaasiumi fuajeesse selleks ettenähtud asukohta.
✔ Spordihalli sisenetakse ainult selleks ettenähtud sisejalatsites, sokkis või kasutatakse
kilesusse;
✔ Spordihallis asuvaid mänguväljakuid saab kasutada eelnevalt sõlmitud lepingu alusel
ja/või vastavalt kehtivale hinnakirjale;
✔ Spordihalli külastajatel on õigus kasutada ainult tema poolt ostetud ja kokkulepitud
spordihalli teenust;
✔ Põhikooli õpilane jõusaalis viibida ei tohi.
Erand 1. Viibib jõusaalis koos lapsevanema või eestkostjaga. ( vaid kommertsajal ja
teenus on tasuline)
Erand 2. Leping on sõlmitud kolme osapoole vahel (kooli, lapsevanema ja õpilase).
Jõusaalis viibimine lubatud E-R kuni 17:00
✔ Kiili Gümnaasiumi gümnasistidele sissepääs lahtiolekuaegadel sissepääs tasuta vaid
kehtiva õpilaspileti ettenäitamisel.
✔ Spordihallis on treeningute ajal treeningrühmas vastutav isik, kes tagab, et:
• ruume, sportimisvahendeid ja tarvikuid kasutatakse sihipäraselt;
• peale treeningu lõppu on kasutatud inventar asetatud oma algsele asukohal ja
kasutatud ruumid korras;
✔ Rulluisud peavad olema ilma piduriteta ja rattad peavad olema mittemarkeerivad.
Sõitmise ajal tuleb kasutada kiivrit;
✔ Spordihall ei vastuta klientide isikliku vara, samuti võimalike õnnetuste eest, mis on
tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
Spordihallis on keelatud:
✔ viibida välisjalatsites, määrivate või põrandat vigastavate jalanõudega;
✔ närida nätsu;
✔ suitsetamine, alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete tarbimine;
✔ viibimine alkohoolses või narkootilise joobes;
✔ rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel ja kasutada sportimisvahendeid
mittesihipäraselt;
✔ igal moel Spordihalli vara (sh põrand) kahjustamine, ka juhul kui see on tingitud
spordiala spetsiifikast vms.
1 (2)
Spordiinventari kasutamine:
✔ Spordihalli inventari laenutamine (pallid, tablood, turvakatted, reketid jms) on lubatud
ainult eelneva administraatori kooskõlastusega ja kehtiva hinnakira alusel;
✔ treeninggrupile väljastab spordiinventari administraator. Treeninggrupp paigaldab
iseseisvalt treeningu läbiviimiseks vajalikud konstruktsioonid, seda eelnevalt
administraatoriga kooskõlastades;
✔ Väravaid jms on keelatud lohistada mööda saali põrandat.
✔ Saali eraldavaid kardinaid tohib liigutada ainult administraator või treeninggrupi
vastutav isik administraatori loal. Saali eraldavaid kardinaid ei tohi lasta vastu saali
põrandat;
Riietusruumide ja sauna kasutamine:
✔ riietusruumi tohib siseneda kas sisejalatsites või sokkis
✔ riietusruumi tohib siseneda kuni 15 minutit enne treeningu algust ning riietusruum
tuleb vabastada hiljemalt 30 minutit peale treeningaja lõppu;
✔ Spordihalli kasutajad saavad kasutada ühte sauna iga päev alates 18:00;
✔ Treeninggrupi vastutav isik/treener lahkub riietusruumist viimasena, olles veendunud,
et riietusruum ja saun jäävad korda.
✔ Spordihall suletakse külastajatele hiljemalt kell 23:00.